ساعات کار اداری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

ساعات کار اداری روزهای شنبه لغایت چهار‌شنبه از ساعت 8 صبح الی 16:30 بعدازظهر می‌باشد. 

 

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه