ساعات کار اداری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

ساعات کار اداری روزهای شنبه لغایت چهار‌شنبه از ساعت 7:00 الی 14:30 و روز پنج شنبه از ساعت 7:00  الی 13:30 می‌باشد. 

 

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه