Loading

اخبــار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

تمامی مدارس شهری استان کرمانشاه به اینترنت پرسرعت متصل شدند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمانشاه از اتصال تمامی مدارس شهری استان کرمانشاه به شبکه اینترنت پرسرعت خبر داد و گفت: اتصال مدارس روستایی به اینترنت هم روند روبه رشدی دارند.
مدارس استان کرمانشاه به اینترنت پرسرعت متصل می شوند
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به وجود زیرساخت‌های مناسب اینترنت پرسرعت برای مدارس سطح استان، گفت: اهتمام در جهت اتمام پروژه در موعد مقرر ضروری است و مشکلاتی که سبب کندی پروژه شده است باید برطرف شود.
اولویت اصلی ما حمایت از حقوق مصرف کننده است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه با اشاره به بررسی شکایاتهای مردمی، گفت: رعایت حقوق مشترکان و پیگیری مشکلاتشان درخصوص ارتباطات ثابت و اینترنت پرسرعت از اولویت‌ها است.
راه اندازی نسل های مختلف تلفن همراه در 82 روستای استان کرمانشاه
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه از اتصال 22 روستای دیگر در استان به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
بررسی وضعیت دستگاه‌های خودپرداز روستایی استان کرمانشاه
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه با اشاره به جمعیت ساکن و توسعه تولیدات کشاورزی و دامی در روستاها، بیان کرد: فاز دوم ارائه خدمات پولی و بانکی در روستاهای استان در قالب نصب و راه اندازی خودپردازهای پست بانک اجرا شده است.